Truy thu thuế tiếng Anh là gì? Các quy định về xử phạt

Truy thu thuế là hoạt động mà nhà nước có quyền yêu cầu mọi đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Nhưng có nhiều người vẫn còn xa lạ với khái niệm này. Do vậy, bài viết xin tổng hợp những thông tin mới nhất để bạn dễ hiểu hơn về truy thu thuế cũng như truy thu thuế tiếng Anh là gì.

Truy thu thuế tiếng Anh là gì? Được áp dụng ra sao?

Truy thu thuế trong tiếng Anh có nghĩa là Collect taxes arrears. Đây là hoạt động thể hiện quyền hạn và nhiệm vụ của nhà nước để yêu cầu các đối tượng nộp thuế phải thực hiện những khoản thuế theo quy định của pháp luật.

Đối với việc truy thu thuế thường tồn tại những hạn chế, trong đó liên quan đến đối tượng chịu thuế. Cụ thể, việc kê khai còn sai sót hoặc xảy ra những gian dối cố ý kê khai thiếu cho nhà nước.

Đối với những trường hợp sai phạm, sau khi kiểm tra và phát hiện thì nhà nước sẽ yêu cầu đối tượng phải nộp đủ phần thuế còn thiếu. Đi kèm với đó là quyết định hành chính gửi cho đối tượng. Đồng thời sau khi xem xét mức độ vi phạm, nhà nước sẽ kèm theo các quyết định xử phạt hành chính do việc nộp chậm, trốn thuế hoặc gian lận mà đối tượng cố ý thực hiện.

Tuy nhiên, việc truy thu thuế không hẳn là xuất phát từ hành vi gian lận của đối tượng mà có rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Về bản chất, truy thu thuế là thể hiện quyền quản lý yêu cầu chủ thể thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình, đôi khi không quyết định xử phạt hành chính.

Nhưng khi cơ quan có thẩm quyền có bằng chứng xác định cụ thể việc nộp chậm thuế là hành vi cố ý vi phạm pháp luật thì đối tượng chịu thuế phải bị xử phạt hành chính, thậm chí là bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thẩm quyền truy thu thuế và thời hạn thực hiện

Cơ quan có thẩm quyền truy thu thuế bao gồm cơ quan quản lý thuế như: Tổng cục thuế, Cục thuế, Chi cục thuế; cơ quan hải quan như: Tổng cục hải quan, Chi cục hải quan, Cục hải quan.

Về thời hạn truy thuế, theo quy định của Chính phủ ban hành tại nghị định 125/2020/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với thuế, hóa đơn có thời hạn truy thu thuế là 10 năm trở về trước kể từ ngày phát hiện hành vi nộp thiếu thuế.

Trong đó, nếu quá thời hạn xử phạt vi phạm hành chính về thuế thì đối tượng chịu thuế sẽ không bị xử phạt. Tuy nhiên, vẫn phải nộp đầy đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 năm trở về trước, kể từ ngày phát hiện hành vi trốn thuế.

Bên cạnh đó, tại khoản 6 Điều 8 Nghị định 125/2020/NĐ-CP bổ sung thêm quy định. Cụ thể thời hạn truy thuế tại điểm a chỉ áp dụng đối với các khoản thuế theo pháp luật về thuế, các khoản thu khác do tổ chức, cá nhân tự khai và tự nộp vào ngân sách nhà nước.

Đối với các khoản thu từ đất đai, các khoản thu khác do cơ quan có thẩm quyền xác định nghĩa vụ tài chính của các tổ chức và cá nhân, thời hạn truy thuế sẽ được quy định theo luật về đất đai và các khoản liên quan nhưng không ít hơn thời hạn 10 năm.

Trường hợp xử lý đối việc chậm nộp thuế

Theo Điều 42, nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định, nếu cá nhân, tổ chức nộp chậm tiền phạt thì sẽ tính tiền chậm nộp tiền phạt theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền phạt.

Số ngày chậm nộp tiền phạt sẽ bao gồm các ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của nhà nước. Việc nộp tiền phạt sẽ tính từ ngày kế tiếp ngày hết hạn nộp tiền phạt cho đến ngày liền kề trước ngày tổ chức, cá nhân nộp tiền phạt cho nhà nước.

Nếu cá nhân, tổ chức không tự giác chấp hành quy định tự giác nộp thuế hoặc chậm nộp thì các cơ quan quản lý thế có trách nhiệm thông báo, đôn đốc cá nhân, tổ chức nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Qua phần trình bày đã cho chúng ta hiểu hơn về truy thu thuế tiếng Anh là gì. Mỗi cá nhân, tổ chức có thể theo đây mà thực hiện đúng nghĩa vụ của mình trong việc nộp thuế. Hy vọng bài viết đã cung cấp đến bạn những thông tin bổ ích.